Minister komt Zuidplas tegemoet met 130 km/u op A20

De jarenlange lobby van de gemeente Zuidplas over de A20 heeft haar vruchten af geworpen. Uit een 19 juni gepubliceerd verkeersbesluit blijkt dat minister Schultz van Haegen de verkeersproblematiek op de A20 bij Moordrecht en Nieuwerkerk heeft herkend en per direct gaat aanpakken. Om het reistijdverlies door de files te compenseren kunnen inwoners van Zuidplas buiten de spits straks 16 seconden reistijdwinst halen door 130 km te mogen rijden.

Door deze maatregel wordt het reistijdverlies zodanig gecompenseerd dat een wegverbreding naar drie stroken per richting tot ver na 2028 uitgesteld kan worden. Verkeersdeskundige Ferry Vast, van adviesbureau Velocity, rekent voor dat er 15 uur per week file is, tegen 153 uur per week geen file. “De reistijdwinst buiten de spits compenseert dus nu ruim tien keer die 15 uur die we met elkaar in de file staan”. Daarnaast is het volgens Vast te verwachten dat door de 130 km/u maatregel minder mensen de A20 in de spits gaan gebruiken. “Het verschil tussen de snelheid buiten de spits en in de spits neemt door dit besluit toe. Het wordt dus erg aantrekkelijk om juist buiten de spits te gaan rijden.”

Vast is er van overtuigd dat daarnaast ook de verkeersveiligheid zal verbeteren. Het blijkt dat de meeste ongelukken op de A20 nu gebeuren doordat automobilisten net te laat zijn met een rijstrookwisseling of in- of uitvoegen. “Door de 10km/u die zij harder mogen rijden, zijn die mensen straks juist precies op tijd”, aldus het adviesbureau. “Dat scheelt 13 ongevallen per jaar.”

De gemeente Zuidplas geeft in een persbericht aan verheugd te zijn met de verbetering. Zij is de minister dankbaar voor haar constructieve reactie op de lobby van de gemeente. “Fijn dat de verkeersproblemen op de A20 op korte termijn verleden tijd zullen zijn.”