Je bekijkt nu Poll: welke klagers over groei Zuidplas wonen zelf in uitbreidingswijk?
Inwoneraantal Zuidplas naar 60.000

Poll: welke klagers over groei Zuidplas wonen zelf in uitbreidingswijk?

De groei van de gemeente Zuidplas naar 60.000 inwoners gaat gestaag door. “Belachelijk,” aldus meerdere inwoners uit de Mossenbuurt, de Dalen, Vijf Akkers Noord, Dorrestein, Bloemenbuurt, Staatsliedenbuurt, Koningskwartier Esse Hoog, Esse Laag, Park Zoom en de Jonge Veenen. “Dat ik in een huis woon daar waar vroeger weiland of moeras was, wil nog niet zeggen dat nieuwe bewoners mogen wonen in huizen waar nu weiland is!”

Als het aan de inwoners van uitbreidingswijken ligt, moet het nu maar eens gedaan zijn met de uitbreiding van de gemeente. “Ja, daar hebben we uitgebreid over nagedacht, ja. Mijn ouders hebben zich het schompes gewerkt om een nieuwbouwhuis in Vijf Akkers Noord te kunnen kopen. Maar nu sta ik in de file op de Middelweg omdat er zo nodig mensen een nieuwbouwhuis in De Brinkhorst moesten hebben! Dat kan toch niet?”

Wederhoor bij geografisch filosoof Bernd Pieterszoon leert dat de retorische vraag ‘kennen ze niet erreges anders gaan wone?’ legitiem iets, mits het huidige en alle komende gemeentebesturen besluiten om alle, maar dan ook alle woningen te slopen, tot alleen de oorspronkelijke 6 woningen in Nieuwerkerk, Zevenhuizen, Moerkapelle, Moordrecht, Oud Verlaat en Ver Hitland overblijven. “Pas dan kun je praten over mensen die echt recht hebben om zich de echte Nieuwerkerkers, Zevenhuizenaren, Moordrechtenaren, Moerkapellenaren, Oud Verlaters en Ver Hitlanders te noemen.”

Poll

Woont u in een huis dat er vroeger niet stond?

  1. Ja
  2. Nee