Afschuw over brute verhoormethodes DGV in Zuidplas

Inwoners van Zuidplas zijn zowel in rep als in roer nu naar buiten is gekomen welke brute ondervragingsmethodes de DGV in Zuidplas gebruikte om aan informatie te komen.

Volgens een rapport dat gisteren naar buiten kwam, deinsde de DGV (Democratisch Gekozen Volksvertegenwoordiging) voor niets terug om antwoorden over gemeentelijk beleid te ontfutselen.
“Met regelmaat werd de methode ‘schriftelijke vragen’ gebruikt,” verklaart onderzoeksleider Pim P. Pet. “En dan ging het niet om één, maar soms zelfs om drie A4’tjes. Het leidde tot een angstcultuur in het ambtelijk apparaat.”

Winkelend publiek in de Reigerhof reageert onhutst over de onthullingen. “Ik schrik ervan dat dit soort praktijken gewoon hier aan de overkant, in het gemeentehuis, plaatsvond. Dan komt het wel erg dichtbij,” aldus Rudolf Reijm.

Het rapport telt 6000 pagina’s, maar om de bevolking in bescherming te nemen, werden niet alle gruwelijke details bekend gemaakt. Toch heeft regiojournalist Pjotr van Schilthoven de hand op het document weten te leggen. “In een persbijeenkomst werd bekend gemaakt dat het alleen om ‘schriftelijke vragen’ ging, maar ik heb gelezen dat het soms veel verder ging. Dan werden er ‘mondelinge vragen’ gesteld. Ik heb hier in Nieuwerkerk veel meegemaakt, maar dit slaat werkelijk alles.”

Van Schilthoven: “Ik hoorde in de wandelgangen dat er zelfs een speciaal ‘vragenuurtje’ werd ingevoerd, zodat DGV haar praktijken in alle openbaarheid kon uitvoeren. Naar verluidt werd dezelfde vraag soms wel tot driemaal toe herhaald. Een speciale ondervragingseenheid van DGV – de SP – heeft het wel eens aangedurfd om naar ‘de bekende weg’ te vragen. Je begrijpt dat het college van b en w dan wel eens doorsloeg en daadwerkelijk informatie verschafte. Gek genoeg zijn de ‘ondervragingspraktijken’ vrijwel stilgevallen nu de topman van die SP-elite-eenheid zelf plotseling aan de andere kant van de tafel zit en nu slachtoffer is van de verhoormethodes.”

Er zullen spoedig meer onthullingen komen, verwacht de lokale speurneus. “Er zijn geruchten dat er diep in Ver Hitland een geheime ondervragingsbunker schijnt te staan. Dat werd eerst ontkend, maar toen het college er rondfietste tijdens een wijkbezoek, voelde je de spanning en zag je de angst in hun ogen. Er zijn daar dingen gebeurd. Er zijn daar ’technische vragen’ gesteld…”