Je bekijkt nu College wil betere vragen van D66 Zuidplas over bodemdaling

College wil betere vragen van D66 Zuidplas over bodemdaling

Het college van burgemeester en wethouders wil betere vragen van D66 Zuidplas over de problematiek van de bodemdaling vanwege de droogte afgelopen zomer.

“De vragen die D66 Zuidplas stelde waren zo specifiek, dat we graag meer in algemene zin over het onderwerp willen praten,” laat het college weten. Daarom heeft het college de vragen geagendeerd ter bespreking.

Wanneer de fractie van D66 Zuidplas verzuimt de vragen te verbeteren, overweegt het college van burgemeester en wethouders een bindend referendum onder de inwoners te houden. “Daarin willen we dan klip en klaar de volgende vraag aan de inwoners stellen:

‘Hoe moet D66 Zuidplas vragen stellen?’

A. Behoorlijk algemeen
B. Redelijk algemeen
C. Matig algemeen
D. Algemenig
E. Erg algemeen
F. Onwijs algemeen
G. Zeer algemeen
H. Zo algemeen mogelijk
I. Het alleralleralleralgemeenst

Pas als we dat weten, kunnen we ons weer buigen over de mate van specificatie van de antwoorden.”

(op de foto de wethouders De Haas en Hordijk die de bal kaatsen en hem terug verwachten)