Protest tegen komst broedvoegels naar Eendragtspolder: ‘Dit verstoort autocross’

Het bericht dat het Recreatieschap Rottemeren de komst van duizenden broedvoegels naar de Eendragtspolder wil bevorderen, heeft tot grote onrust geleid in Zevenhuizen. De angst bij de inwoners is dat de vogels ook de autocross in het dorp zullen verstoren.

Dee week werden al vijf flamingo’s in de polder gesignaleerd. Dit vijftal lijkt een voorteken voor meer nestelende flamingo’s dit voorjaar. Ook lijkt er kans dat de zeldzame kleine trompetter komt broeden in de Eendragtspolder.

Cross-organisator Ben Jooling is met name bang voor geluidsoverlast: “Er komen duizenden mensen af op het crossen. Als er een hele kolonie meeuwen over komt krijsen dan kunnen die met hun herrie het plezier van onze toeschouwers flink verstieren. En dan heb ik het nog niet over de vogelpoep op de voorruiten van de cross-wagens. Levensgevaarlijk.”

Volgens vogelwacht Henk van der Wulp zal dat zo’n vaart niet lopen. Hij vindt de argumenten sterk overdreven. “Het is net alsof die vogels het hele jaar broeden. Iedereen weet dat vogels alleen in mei een ei leggen. Neem de kleine trompetter. Die vogel is in mei wat druk, maar de rest van het jaar kun je er heerlijk van genieten.”