Je bekijkt nu Bezuiniging: Zuidplas vervangt wethouders, ambtenaren en raad door Thom Demmenie

Bezuiniging: Zuidplas vervangt wethouders, ambtenaren en raad door Thom Demmenie

De gemeente Zuidplas gaat een forse bezuiniging doorvoeren door alle wethouders, een groot deel van het ambtelijk apparaat en de voltallige gemeenteraad te vervangen door Thom Demmenie. Dat blijkt uit een geheim memo dat tijdens de begrotingsraad van afgelopen dinsdag door niemand is opgemerkt.

Uit het memo blijkt dat Demmenie, die momenteel ‘algemeen waarnemer’ is, in principe al het bestuurs- en controlewerk in de gemeente Zuidplas in zijn eentje aan zou kunnen. Dat is duidelijk geworden uit jarenlang onderzoek van een bezuinigingscommissie.

“De controlerende taak van de gemeenteraad wordt feitelijk al overgenomen door Demmenie,” zo staat in het memo te lezen. “Demmenie legt bij elk voorstel direct de vinger op de zere plek en duidt de voor- en nadelen. Vervolgens weet Demmenie haarfijn de gulden middenweg te kiezen en een voorstel aanvaardbaar te maken. Daarbij weet hij uit alle hoeken van het internet argumenten tevoorschijn te toveren, waar eigenlijk niemand op tegen kan zijn. De nodige smileys en emoticons maken dat hij niemand tegen het harnas stoot. Zo kan het dus ook.”

Afspiegeling

Uit het memo blijkt ook dat de vervanging van het bestuur geen gevaar is voor de democratie. “Demmenie verwoordt zowel het liberaal, sociaal, staatkundig gereformeerd, groenlinksig, christen-democratisch gedachtegoed in zijn afwegingen. Zo blijkt hij het telkens bij het juiste eind te hebben.”

Burgemeester

Saillant detail is dat de burgemeesterpost in het voorstel niet wordt vervangen door Thom Demmenie. Een lid van het onderzoeksteam heeft in de ontwikkelingsfase van het beleidsvoorstel bij Demmenie gepolst of hij ook de burgemeester wil vervangen. Zijn antwoord: ‘Nee, ik heb echt geen zin om eens per jaar vier Sinterklazen te ontvangen, of soms midden in de nacht uit m’n bed te worden gebeld om naar een grote brand te gaan.’

1 miljoen euro

De bezuiniging zou zo’n 1 miljoen euro opleveren. “Er wordt ruim 4 ton bezuinigd door de gemeenteraad te vervangen door Thom Demmenie en er wordt nog eens 350.000 euro in de kas gehouden door de wethouders te vervangen door Thom Demmenie. De rest van de bezuiniging komt voort uit lagere kosten voor het ambtelijk apparaat, aangezien Thom Demmenie, met name op social media en informatievoorziening in zijn eentje het werk doet van een fors aantal fte.”

Social media

“Wanneer ergens op social media een vraag wordt gesteld, weet Demmenie vaak binnen 10 minuten al antwoord te geven, inclusief linkje naar het raadsinformatiesysteem, een relevant krantenbericht, een openbare bron of een fotobewijs. Daar is voor onze communicatieafdeling simpelweg niet tegenop te communiceren. Demmenie zit 21/7 op Facebook en Twitter (hij schijnt 3 uur slaap nodig te hebben…)

Stemmen

Het voorstel moet nog in stemming worden gebracht, maar het vermoeden bestaat dat de raad unaniem akkoord zal gaan zich te laten vervangen door Thom Demmenie. “Bijkomend voordeel is namelijk dat de raadsleden, en ook de wethouders, dan veel meer tijd overhouden om hun gezin of andere dierbaren nog eens te zien.”