Bewoners Bomenwijk Nieuwerkerk willen Vestia opsplitsen

Zestig bewoners uit de Nieuwerkerkse Bomenwijk overwegen om bij de gemeente Zuidplas een splitsingsvergunning aan te vragen voor de woningbouwcorporatie Vestia. Met de splitsing wordt het mogelijk om de onrendabele directie van het bedrijf te verkopen, om vervolgens met het vastgoed verder te gaan. Het is nog onduidelijk of de bewoners de directieleden apart of als compleet team op de markt willen brengen.

Wethouder Hordijk heeft de splitsingsvergunning in overweging genomen, maar heeft eerder al aangegeven het weinig humaan te vinden om de directie uit elkaar te halen. “Dit zijn mannen met emoties, die samen met betraande ogen op de bank naar Spoorloos kunnen zitten kijken. Die gaan kapot als ze alleen komen te staan,” aldus Hordijk. Aan de andere kant is het helder dat er geen bedrijf of gemeente op de gehele directie van Vestia zit te wachten. “Ik gok dat er voor dit team minder mensen in de rij staan dan voor de nieuwe BlackBerry,” aldus de wethouder.

Deri Vaatstra, voorzitster van Aedes, de koepel van woningbouwcorporaties, heeft grote bedenkingen tegen de opsplitsing van de corporatie: “Die directie is er gekomen voor de mensen aan de onderkant van de woningmarkt. Triest als juist die groep zonder directielid zou komen te zitten.”