Zuidplas wil permanente bestudering recreatieparken toestaan

Een meerderheid van de inwoners van Zuidplas wil het college van B&W toestaan om de problematiek van de recreatiewoningen in de gemeente permanent te onderzoeken. De gemeentewet staat een continu onderzoek eigenlijk niet toe. Toch wil de bevolking de situatie uit humanitaire gronden gedogen.

Namens de inwoners toont woordvoerder Kiwiko mededogen: ‘Het zou schrijnend zijn als het college midden in de winter zonder onderzoek zou komen te zitten.”

Wethouder Van Woudenberg wil echter verder gaan dan gedogen. “Onze partijen hebben bij de verkiezing van maart dit jaar een duidelijk mandaat gekregen. Daarmee hebben de inwoners verwachtingen gewekt dat een permanent onderzoek zou mogen.”

Voorlopig willen de bewoners echter niets weten van totale legalisering van permanent onderzoek. Dat zou een kostbare zaak kunnen worden. De bewoners zijn bang dat de financiële consequenties hiervan op hen zullen worden afgewenteld. Daarnaast lijkt het rechtsongelijkheid te veroorzaken. Kiwiko: “We hebben het college van B&W van Moordrecht nooit toegestaan om de situatie continu te bestuderen. Zij hebben toen de handdoek in de ring geworpen en de boel overgedragen aan Zuidplas. Ze zullen met een schadeclaim komen als we dit college wel een permanent onderzoek toestaan.”