Veilig Verkeer Nederland, afdeling Zuidplas, gaat dagtochten organiseren naar de nieuwe afslag Moordrecht. Er is enorm veel vraag naar, verklaart Koos van de Bevenkamp van VVN-ZP.

Het bestuur van VV Moordrecht wil dat Memphis Depay weer in het Moordrechtse blauwwit komt spelen. De sterspeler van PSV, momenteel in het vizier van Manchester United, is volgens een jurist van vv Moordrecht officieel nog in dienst van de dorpsvereniging.

Middels een noodverordening heeft de burgemeester van Zuidplas alle wedstrijden van korfbalvereniging IJsselvogels uit Moordrecht afgelast. De maatregel was nodig vanwege het uitbreken van de vogelgriep in het nabijgelegen Hekendorp. Verantwoordelijk medewerker Hans Having van de gemeente: "We hebben de velden verzegeld en er geldt een vervoersverbod voor alle leden van de vereniging."

Het bericht dat de bibliotheek van Nieuwerkerk mogelijk vertrekt vanuit de Reigerhof naar de Batavier is met grote schrik ontvangen. Volgens voorzitter Henk van der Torn van de winkeliersvereniging Reigerhof heeft de bibliotheek een duidelijke spilfunctie in het winkelcentrum: "De meerderheid van onze klanten komt hier naar toe voor het lenen van boeken. Zonder bibliotheek redden veel winkels het hier niet."

Op de Zilvermos in Nieuwerkerk aan den IJssel is gisterenavond een man aangehouden die op dat moment voldeed aan het signalement van de nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente. Een oplettende buurtbewoner herkende de man aan de gepubliceerde profielschets. "De man viel me op omdat hij zich duidelijk conformeerde aan de gekozen organisatie-ontwikkeling."

Binnen een jaar kunnen de files op de A20 verleden tijd zijn. Rijkswaterstaat wil met een zogenaamde 'knip' ter hoogte van het Cortlandt-aquaduct het sluipverkeer tegengaan dat met name tijdens de spits gebruik maakt van de weg. Alleen hulpdiensten kunnen er doorheen.

De gemeente Zuidplas is zeer tevreden over de recent gestarte telefoonlijn 'Meld beschut werk anoniem'. Het meldpunt heeft als doel om tips te geven over werkplekken voor mensen die het op eigen kracht niet redden op de arbeidsmarkt.

Uit een onderzoek uitgevoerd door de griffie van de gemeente Zuidplas blijkt dat er een toenemend probleem is van eenzaamheid binnen de plaatselijke politiek. Volgens griffier Peter van Vugt is eenzaamheid binnen de raad en de eigen fractie iets waar politici niet gemakkelijk over praten, terwijl het goed beleid in de weg zit. Van Vugt: "We willen steeds meer toe naar een situatie  waarbij hulp vanuit de griffie niet vanzelfsprekend meer is. We kijken eerst naar de eigen kracht van het raadslid en zijn directe omgeving."

De gemeente Zuidplas wil het aantal fietsers op de Zuidelijke Dwarsweg de komende weken fors laten toenemen. Volgens verkeerswethouder Muller is dit nodig om de snelheid van automobilisten op deze weg te verlagen, waarmee de kans afneemt dat de daar aanwezige zandzakken worden aangereden.

In de gemeenteraad van Zuidplas is gisteren een debat gevoerd over de vorm waarin de dorpenband met Moerkapelle moet worden voortgezet. Steeds meer inwoners zien deze dorpenband als een hobby voor raadsleden en ambtenaren.

De fractie van PvdA/GroenLinks Zuidplas is in een diepe politieke crisis terecht gekomen. Volgens fractievoorzitter Johan Helmer was de situatie binnen de fractie onwerkbaar geworden. "In een goed functionerende fractie heb je voortdurend discussie over dossiers, maar sluit je de rijen als het op fundamentele zaken zoals vrijheid, gelijkheid en duurzaamheid aan komt."

De inwoners van Zuidplas geven steeds meer steun aan de zondagsopenstelling van de kerken in de gemeente Zuidplas. Dat blijkt uit een poll op Omroep Zuidplas. De verantwoordelijk wethouder Rik van Woudenberg is zeer ingenomen met deze uitkomst. Daarmee lijkt er volgens de wethouder rust te komen op een dossier dat lange tijd een splijtzwam leek te zijn.

De gemeente Zuidplas moet de fractie van de Socialistische Partij de mogelijkheid geven om een abonnement te kiezen waarbij zij het restant van de spreektijd in de gemeenteraad mee kan nemen naar de volgende maand. Dat heeft de Raad van State in haar uitspraak van afgelopen vrijdag aangegeven.