Op Nieuwjaarsdag, exact om 12.00 uur, organiseert de politie een Nieuwjaarsfuik. "Daarmee luiden we traditioneel het nieuwe jaar in," zegt teamchef Aniek Daadlof. "Iedereen die meedoet aan de Nieuwjaarsfuik, moet blazen."

Op het laatste moment heeft het college van burgemeester en wethouders van Zuidplas een vuurwerkvrije zone ingesteld in de gemeente. "Er bleek enorm veel vraag naar," verklaart burgemeester Kats, "Daarom hebben we het vierde weiland gezien vanaf de hoek van de Zuidelijke Dwarsweg en de Derde Tochtweg aangewezen als vuurwerkvrije zone."

De ondergrondse afvalcontainers in Zuidplas lijken aan hun eigen succes ten onder gegaan. De hoeveelheid gebruikers overtreft alle verwachtingen. Dat leidt er toe dat de containers regelmatig vol zitten.

De jury van Omroep Zuidplas is dit jaar minder lovend over de AD-oliebollentest dan vorig jaar. In de jaarlijkse oliebollentestentest van de lokale omroep krijgt het AD nog wel een voldoende, maar zakt de krant terug van plek 2 naar plek 7.

Eind december, tijd voor het grote Polderpeper jaaroverzicht 2014. Het was een bijzonder jaar, dat ons voerde van begin januari tot diep in december.

Winkeliersvereniging Reigerhof aast op het binnenhalen van de dorpshuisfunctie voor de Nieuwerkerkse samenleving, als de Batavier uit die functie ontheven wordt. "Het toeval wil dat er binnenkort een prachtige ruimte vrijkomt boven de winkels," verklapt voorzitter Henk van der Torn, "Ideaal voor een dorpshuis."

Assurantieadviseur Teun Willem den Ouden uit Nieuwerkerk heeft dit jaar uit voorzorg al zijn klanten gewaarschuwd voor een wijziging in hun rechtsbijstandsverzekering. De dekking voor bijstand bij geschillen tijdens het kerstdiner in familiaire sfeer is vervallen. Den Ouden: "Er zijn gewoonweg te weinig juristen beschikbaar op 25 en 26 december."

De levende kerststal in Moordrecht trekt al jaren veel bezoekers. Bij gebrek aan voldoende moeders die als maagd zijn bevallen, dreigt de stal dit jaar leeg te blijven. "We zoeken nog twee vrouwen die een waarlijk Maria zijn en met hun kindje in de kerststal willen staan,'' zegt organisator Jozef van der Krib.

Een meerderheid van de inwoners van Zuidplas wil het college van B&W toestaan om de problematiek van de recreatiewoningen in de gemeente permanent te onderzoeken. De gemeentewet staat een continu onderzoek eigenlijk niet toe. Toch wil de bevolking de situatie uit humanitaire gronden gedogen.

Een raadslid uit de gemeente Zuidplas heeft een verbod gekregen op het gebruik van uitroeptekens. Om de man tegen zichzelf in bescherming te nemen, wil het Bureau Controle Twittergebruik Zuidplas de naam van de man niet openbaren.

Er lijkt schot te zitten in het opsporen van de man die in Nieuwerkerk aan den IJssel gisteravond enkele tieners achtervolgde. De tieners belden rond tien uur in paniek de politie. Volgens de moeder van één van de jongens waren de scholieren op een pleintje bezig met huiswerk voor scheikunde. Op een gegeven moment kreeg de groep de man in de gaten en konden ze zich in veiligheid stellen.

Na het Kerstreces start de gemeente Zuidplas met een proef om raadsvergaderingen via Facebook en Twitter te laten verlopen. "Nu al worden standpunten op Facebook gezet voordat ze zijn uitgesproken," constateert burgemeester Kats. "Dat concept willen we gaan uitbouwen."

Als wereldvoetbalbond FIFA vanwege de aanhoudende kritiek besluit het WK voetbal van 2022 alsnog niet in Qatar te houden, biedt Zuidplas aan de organisatie van het voetbaltoernooitje over te nemen. Dat blijkt uit een nog vertrouwelijke ambtsnotitie waar Polderpeper de hand op heeft weten te leggen.

De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen is woedend op de gemeente Zuidplas. "We vernamen dat Zuidplas een nieuwe gemeentesecretaris zoekt. Waarom niet een keer een gemeentesecretaresse?" vraagt voorzitster Doekje Stubbe zich af.

Nieuwerkerker Willem Raaphorst (64) was ook in 2014 de meest invloedrijke Zuidplasser. Volgens de jury van de Volkskrant top-200 van invloedrijke Nederlanders heeft de brugwachter macht over zowel het scheepvaart- als het gemotoriseerd verkeer in Zuidplas.

De vrouw die eerder vandaag benoemd is als teamchef van Waddinxveen en Zuidplas is een 41-jarige vrouw. De vrouw is een bekende van de politie.

De gemeente Zuidplas organiseert samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Rutgers Stichting de campagne 1dagniet. Met de campagne wordt één dag periodieke onthouding per maand gepromoot. Zo wil de gemeente het aantal geslachtsziektes met 3 procent terugdringen.

Inwoners van Zuidplas zijn zowel in rep als in roer nu naar buiten is gekomen welke brute ondervragingsmethodes de DGV in Zuidplas gebruikte om aan informatie te komen.

Met de kreet 'Ik zeg nog zo: één bommetje!' heeft wethouder Rik van Woudenberg afgelopen zondag de campagne 'Zuidplas grenzeloos explosief' geopend. Doel van de campagne is de gemeente als avontuurlijk-recreatief product op de kaart te zetten.

Meteen al in het eerste weekend met nachtvorst is het fout gegaan bij de gladheidsbestrijding van de gemeente Zuidplas. Het nieuwe strooimiddel van leverancier SCG heeft een ravage aangericht op de dijk tussen Moordrecht en Nieuwerkerk.

De zekerheid dat zij de komende vijf jaar uit kunnen zenden, heeft Omroep Zuidplas de mogelijkheid gegeven om de rechten van PowNews voor de regio Zuidplas/Waddinxveen te kopen. Daarmee waren ze Hart van Holland online net te snel af.

De Raad van State heeft het bestemmingsplan voor grootschalige woningbouw in de Zuidplaspolder vernietigd. De gemeente heeft onvoldoende rekening gehouden met de alom aanwezige hennepplantages in het gebied. Om geurhinder te voorkomen moet er voldoende afstand zijn tussen de woningen en de hennepplantages met hun zogeheten geurcirkels.