Een meerderheid van de inwoners van Zuidplas wil het college van B&W toestaan om de problematiek van de recreatiewoningen in de gemeente permanent te onderzoeken. De gemeentewet staat een continu onderzoek eigenlijk niet toe. Toch wil de bevolking de situatie uit humanitaire gronden gedogen.

Een raadslid uit de gemeente Zuidplas heeft een verbod gekregen op het gebruik van uitroeptekens. Om de man tegen zichzelf in bescherming te nemen, wil het Bureau Controle Twittergebruik Zuidplas de naam van de man niet openbaren.

Er lijkt schot te zitten in het opsporen van de man die in Nieuwerkerk aan den IJssel gisteravond enkele tieners achtervolgde. De tieners belden rond tien uur in paniek de politie. Volgens de moeder van één van de jongens waren de scholieren op een pleintje bezig met huiswerk voor scheikunde. Op een gegeven moment kreeg de groep de man in de gaten en konden ze zich in veiligheid stellen.

Na het Kerstreces start de gemeente Zuidplas met een proef om raadsvergaderingen via Facebook en Twitter te laten verlopen. "Nu al worden standpunten op Facebook gezet voordat ze zijn uitgesproken," constateert burgemeester Kats. "Dat concept willen we gaan uitbouwen."

Als wereldvoetbalbond FIFA vanwege de aanhoudende kritiek besluit het WK voetbal van 2022 alsnog niet in Qatar te houden, biedt Zuidplas aan de organisatie van het voetbaltoernooitje over te nemen. Dat blijkt uit een nog vertrouwelijke ambtsnotitie waar Polderpeper de hand op heeft weten te leggen.

De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen is woedend op de gemeente Zuidplas. "We vernamen dat Zuidplas een nieuwe gemeentesecretaris zoekt. Waarom niet een keer een gemeentesecretaresse?" vraagt voorzitster Doekje Stubbe zich af.

Nieuwerkerker Willem Raaphorst (64) was ook in 2014 de meest invloedrijke Zuidplasser. Volgens de jury van de Volkskrant top-200 van invloedrijke Nederlanders heeft de brugwachter macht over zowel het scheepvaart- als het gemotoriseerd verkeer in Zuidplas.

De vrouw die eerder vandaag benoemd is als teamchef van Waddinxveen en Zuidplas is een 41-jarige vrouw. De vrouw is een bekende van de politie.

De gemeente Zuidplas organiseert samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Rutgers Stichting de campagne 1dagniet. Met de campagne wordt één dag periodieke onthouding per maand gepromoot. Zo wil de gemeente het aantal geslachtsziektes met 3 procent terugdringen.

Inwoners van Zuidplas zijn zowel in rep als in roer nu naar buiten is gekomen welke brute ondervragingsmethodes de DGV in Zuidplas gebruikte om aan informatie te komen.

Met de kreet 'Ik zeg nog zo: één bommetje!' heeft wethouder Rik van Woudenberg afgelopen zondag de campagne 'Zuidplas grenzeloos explosief' geopend. Doel van de campagne is de gemeente als avontuurlijk-recreatief product op de kaart te zetten.

Meteen al in het eerste weekend met nachtvorst is het fout gegaan bij de gladheidsbestrijding van de gemeente Zuidplas. Het nieuwe strooimiddel van leverancier SCG heeft een ravage aangericht op de dijk tussen Moordrecht en Nieuwerkerk.

De zekerheid dat zij de komende vijf jaar uit kunnen zenden, heeft Omroep Zuidplas de mogelijkheid gegeven om de rechten van PowNews voor de regio Zuidplas/Waddinxveen te kopen. Daarmee waren ze Hart van Holland online net te snel af.

De Raad van State heeft het bestemmingsplan voor grootschalige woningbouw in de Zuidplaspolder vernietigd. De gemeente heeft onvoldoende rekening gehouden met de alom aanwezige hennepplantages in het gebied. Om geurhinder te voorkomen moet er voldoende afstand zijn tussen de woningen en de hennepplantages met hun zogeheten geurcirkels.

Op 10 december zal Burgemeester Kats, samen met de wethouders Muller en Van Woudenberg, een gesprek hebben met zes Moordrechtse inwoners. Aanleiding van het gesprek is het gevoel van het college van burgemeester en wethouders dat het in Moordrecht achtergesteld wordt.

Op Hart van Holland Online verscheen deze week een ontroerend bericht. Bij een 'maaltijd voor iedereen' in opvanghuis het Kompas in Gouda heeft het Leger de Heils 11,55 euro opgehaald voor de Lions in Zevenhuizen.

De adviesraad van Zuidplas heeft de plaatselijke lagere scholen opgeroepen om de kinderen te wijzen op de risico's van het pesten. Pesten is een effectief middel om sociale cohesie in groepen te bevorderen. Ook geeft het een impuls aan het taalgevoel en de ontwikkeling van humor bij de scholieren. Toch heeft pesten volgens Friso Leer van de adviesraad ook een keerzijde. "Kinderen kunnen nu, maar ook op latere leeftijd, veel last krijgen van het pesten."

De TweedeKanswinkel in Moerkapelle is genomineerd voor de Duurzaamheidsprijs Zuid-Holland. De winkel heeft de nominatie te danken aan het initiatief om als eerste in Nederland gebruikt vuurwerk een tweede kans te geven.

De vereniging Molenvrienden Rottemeren heeft nog net voor het einde van het jaar een subsidie-aanvraag kunnen indienen bij het ministerie van Economische Zaken voor de vervanging van de bestaande windmolens. Eind dit jaar stopt de mogelijkheid op subsidie om minder rendabele molens te verruilen voor nieuwe turbines.

'Ze razen nu met 100 kilometer per uur langs!'

De directie van Van Vliet Trucks aan de Parallelweg-Zuid in Nieuwerkerk is op zijn zachts gezegd 'not amused' met de opening van de nieuwe afslag Moordrecht. "Verkeer raast nu met 100 kilometer per uur over de snelweg. Dan kun je wel een mooie showroom op een zichtlocatie hebben, geen bestuurder die ons nog ziet."

Winkeliersvereniging Het Oude Dorp gaat bezwaar maken tegen de route van de Tour de France in 2015. Volgens de winkeliers is niemand gebaat bij de route over de N219. "De Tour zet zich pas echt op de kaart als ze door het Oude Dorp rijden."

Veilig Verkeer Nederland, afdeling Zuidplas, gaat dagtochten organiseren naar de nieuwe afslag Moordrecht. Er is enorm veel vraag naar, verklaart Koos van de Bevenkamp van VVN-ZP.